Rocznie wykonujemy około 1.000.000,0 m oznakowania poziomego w różnych technologiach.
Odbiorcami naszych usług są m.in.: Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Zarządy Dróg Miejskich, Urzędy Miast i Gmin oraz w dużym stopniu drogowe firmy wykonawcze.

Przykładowe referencje na wykonanie

CIENKOWARSTWOWE OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG

Przykładowe referencje na wykonanie

GRUBOWARSTWOWE OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG