Oznakowanie poziome dróg technologią grubowarstwową wykonane kilka lat wcześniej traci swoje parametry eksploatacyjne. Jest to problem, z którym borykają się administratorzy dróg. Zazwyczaj każde oznakowanie grubowarstwowe na skutek eksploatacji powyżej 3 lat nie posiada odpowiednich, wymaganych przepisami wielkości współczynników: widzialności w dzień (ß, Qd) lub widzialności w nocy (RL). Skuteczną metodą odnowy takiego oznakowania bez konieczności jego usuwania, a zatem bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jest renowacja takiego oznakowania.

Renowacja oznakowania poziomego wykonanego masami termoplastycznymi oraz oznakowania wykonanego masami chemoutwardzalnymi polega na nałożeniu cienkiej, o grubości ok. 1mm, warstwy spray-plastu na gorąco lub spray-plastu na zimno, na istniejące oznakowanie oraz posypanie jej odpowiednią ilością mikrokulek szklanych. Tak odnowione oznakowanie przez kolejne lata może służyć użytkownikom dróg.

PUH “DROGPOL” Sp. z o.o. posiada takie specjalistyczne urządzenia do renowacji oznakowania poziomego wykonanego masami termoplastycznymi oraz oznakowania wykonanego masami chemoutwardzalnymi, których producentami są wiodące europejskie firmy:HOFMANN Niemcy oraz WINTER Niemcy.

maszyna_03_01_open maszyna_03_02_open
Maszyna do znakowania spraychemo Maszyna do znakowania spraytermo