Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Jako jedni z pierwszych w dziedzinie malowania oznakowania poziomego jezdni farbami w roku 1996 zastosowaliśmy metodę aplikacji farby w systemie AIRLESS. Rocznie nasze przedsiębiorstwo wykonuje ponad 1 800 000 m2 oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej dróg wszystkich kategorii znajdujących się na terytorium naszego kraju.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe, to farby nakładane warstwą o grubości w przedziale (0,4÷0,8 mm na mokro) wykonujemy aplikację stosując materiały najwyższej jakości tj. farby akrylowe rozpuszczalnikowe (posiadamy możliwość aplikacji farby wodorozcieńczalnej) przy jednoczesnym posypie mikrokul szklanych. Używając do tego celu sprzętu najnowszej generacji. Rodzaj zastosowanych materiałów zależy od wymagań i potrzeb Klienta. Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.

Dostawcami posiadanego przez nas sprzętu do wykonywania poziomego oznakowania są renomowani producenci maszyn tj. PROSIGN / AXIMUM Francja, KONTUR Polska, HOFMANN Niemcy,  WINTER Niemcy,  GRACO USA.

Oprócz tradycyjnych metod w zakresie wykonawstwa oznakowania poziomego stosujemy również technologie podnoszące bezpieczeństwo użytkowników dróg, np.:

  • technologia VNTP – widzialność oznakowania w nocy podczas deszczu,
  • technologia Linia Życia – umożliwia natychmiastową przejezdność tuż po wykonanym oznakowaniu drogi i jego przedłużoną żywotność.
maszyna_01_01_open

Maszyna HOFFMAN typu H-26

maszyna_01_02_open

Maszyna PROSIGN typu G-410

maszyna_01_03_open

Maszyna PROSIGN typu G-470

maszyna_01_04_open

Maszyna PROSIGN typu G-640