Według statystyk przyczyną około 60% wypadków lotniczych zaistniałych podczas lądowania jest zły stan pasa startowego spowodowany spadkiem współczynnika tarcia w wyniku nagromadzenia gum opon samolotowych podczas lądowania. Ilość nagromadzonych zanieczyszczeń zależy od ilości i wielkości lądujących samolotów. Wypadki najczęściej zdarzają się podczas opadów deszczu, gdzie woda jest dodatkowym czynnikiem powodującym spadek współczynnika tarcia. Lądujące samoloty mogą wypadać z pasa startowego lub nie wyhamować na pasie startowym. Dlatego bezwzględnie w zależności od ilości operacji lotniczych należy usuwać ślady gum opon z pasa startowego. Decyzję o konieczności ich usunięcia podejmuje obsługa techniczna lotniska po dokonaniu stosownych pomiarów współczynnika tarcia. Istnieje kilka metod usunięcia śladów gum. Do podstawowych metod należą:
metoda chemiczna, metoda mechaniczna przy użyciu szczotek stalowych lub śrutowania, ręczna metoda wodna przy użyciu ciśnienia wody od 100 do 1000 bar. oraz metoda wysokociśnieniowa PEEL JET niemieckiej firmy WEIGEL przy użyciu ciśnienia wody ok. 2500 bar. W przypadku metody chemicznej podstawową wadą jest fakt, iż podczas oczyszczania pasa musi on być zamknięty dla ruchu samolotowego na 6 lub 8 godzin. Jest to metoda ekologicznie agresywna, a ponadto punktowe oświetlenie pasa (AGL) może ulec zniszczeniu. Metoda mechaniczna przy użyciu szczotek stalowych jest mało wydajna i również niszczy punktowe oświetlenie pasa. Ponadto „poleruje” nawierzchnię płyty lotniska, a zatem dodatkowo obniża współczynnik tarcia i skraca tym samym żywotność pasa startowego. Śrutowanie niszczy strukturę pasa oraz pozostawia zanieczyszczenia w postaci śrutu, który może dostać się do silnika samolotu. Ręczna metoda wodna nie zapewnia równomierności usuwania i zbierania zanieczyszczeń.
W obecnej chwili, jedynie urządzenie PEEL JET produkcji niemieckiej firmy WEIGEL, którego jesteśmy właścicielem, pozwala na skuteczne oczyszczenie pasa startowego. Podstawowe zalety tego urządzenia to:

  • środkiem czyszczącym jest woda pod wysokim ciśnieniem,
  • usuwa ślady gum opon z pasa startowego nie naruszając struktury nawierzchni,
  • nie niszczy istniejącego oznakowania poziomego płyty lotniska,
  • doskonale czyści punktowe oświetlenie pasa,
  • jest w stanie w ciągu 3 minut opuścić pas startowy pozostawiając go prawie suchym,
  • głowica robocza porusza się w poprzek na szerokości 2,2 mb, nie niszcząc przy tym poprzecznych kanalików odwadniających, w odróżnieniu od istniejącej na rynku maszyny produkcji amerykańskiej o podobnym działaniu,
  • wysoka wydajność, wystarczy jedna godzina na oczyszczenie ok. 800 m2 płyty lotniska
  • jest urządzeniem przyjaznym dla środowiska.