W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego dróg w celu dokonania jego korekty lub ze względu na zużycie, stosowano dotychczas metody mechaniczne wykorzystujące specjalistyczne urządzenia w postaci śrutownic lub frezarek. Śrutowanie oraz frezowanie zbędnego oznakowania to metody uszkadzające nawierzchnię, a jednocześnie kosztowne ze względu na mały postęp robót w jednostce czasu. Problem usuwania zbędnego oznakowania staje się bardziej złożony, gdy mamy do czynienia z usunięciem oznakowania grubowarstwowego. Oznakowanie takie staje się trudno usuwalne lub wręcz nie do usunięcia przy zastosowaniu powyższych metod. Zastosowanie urządzenia typu PEEL JET pozwala usunąć całkowicie zbędne oznakowanie w sposób szybki nie uszkadzając przy tym nawierzchni. Należy zauważyć, że w kilka minut po zakończeniu pracy urządzenia typu PEEL JET można wykonywać nowe oznakowanie w każdej dostępnej technologii.