Spadek wartości współczynnika tarcia może być w znacznym stopniu przyczyną powstawania zwiększonej liczby wypadków drogowych. Spowodowane to jest starzeniem nawierzchni, gdzie mamy do czynienia z efektem naturalnym lub zabrudzeniami nawierzchni na skutek pozostających śladów opon samochodowych podczas gwałtownego hamowania, wyciekiem olejów lub innych płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Ten drugi przypadek występuje szczególnie w obrębie skrzyżowań na terenie miast, na pasach włączeniowych oraz na wlotach dróg podporządkowanych. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest utrzymanie odpowiedniego współczynnika tarcia na łukach, przed przejściami dla pieszych, w tunelach pasach włączeń i innych szczególnie niebezpiecznych miejscach dla uczestników ruchu drogowego. Badania wykazały, że ryzyko wypadku drogowego wskutek poślizgu na nawierzchni o współczynniku tarcia niższym niż 0,45 jest 20 razy wyższe niż na nawierzchni o współczynniku większym niż 0,6. Urządzenie PEEL JET wykona poprawę współczynnika tarcia w sposób szybki na żądanym odcinku drogi na nawierzchni bitumicznej lub betonowej. Urządzenie przy pomocy niewielkiej ilości wody pod wysokim ciśnieniem wykonuje pracę na powierzchni około 800 m2 w ciągu 1 godziny, pozostawiając ją prawie suchą. Zaletą jest równomierność wykonywanej pracy na szerokości od 20 cm do 220 cm. W chwili obecnej jest to jedyna efektywna metoda poprawy lub naprawy parametrów nawierzchni betonowych lub bitumicznych, która zapewnia równomierność wykonywanego uszorstniania bez uszkadzania jego struktury. Uszorstnianie tą metodą powoduje wzrost współczynnika tarcia o około 0,3 – 0,4!!!

 

szorstko_maszyna_01_01_open szorstko_maszyna_01_02_open szorstko_maszyna_01_03_open
Uszorstnianie nawierzchni bitumicznej Przed uszorstnianiem Po uszorstnianiu