Akcja Zima

Akcja Zima

Posiadamy Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej, renomowanego producenta niemieckiej firmy Schmidt. Utrzymujemy standardy przejezdności na drogach krajowych za pomocą pługów, pługo-solarek wyposażonych w nadajniki GPS oraz w czujniki posypu i płużenia.

Śliskości nawierzchni w okresie zimowego utrzymania zapewnia się dwoma metodami:

  • przy użyciu środków chemicznych (solą drogową, solą zwilżoną – solanką), metodę tę stosuje się zapobiegawczo oraz w celu likwidacji cienkich warstw lodu lub śniegu. W przypadku znacznych spadków temperatury, poniżej -10˚C, do zwalczania śliskości stosuje się również mieszaninę chlorku sodu i chlorku wapnia,
  • przy użyciu materiałów uszorstniających.