REFERENCJE

REFERENCJE

Rocznie wykonujemy ponad 2.000.000 m2 oznakowania poziomego w różnych technologiach.
Odbiorcami naszych usług są m.in.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z podziałem na Oddziały w całej Polsce, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Urzędy Miast i Gmin. W dużym stopniu generalni wykonawcy inwestycji, drogowe firmy budowlane, wykonawcze, utrzymaniowe świadczące usługi na terenie całego kraju.