Oznakowanie poziome dróg technologią grubowarstwową, dla których grubość nakładanej warstwy wynosi od 0,9 mm do 5 mm, wykonuje się na nowych odcinkach budowanych dróg wojewódzkich, dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz autostrad. Zasadniczo rozróżniamy dwie metody oznakowań grubowarstwowych. Jest to oznakowanie przy użyciu mas termoplastycznych oraz dwukomponentowych mas chemoutwardzalnych. Obie te technologie stosowane są do wykonywania linii gładkich oraz strukturalnych. Rodzaj zastosowanej technologii zależy od wymagań i potrzeb Klienta.

PUH “DROGPOL” Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów wykonuje każde z tych oznakowań.

Do wykonywania poziomego oznakowania grubowarstwowego masami termoplastycznymi wykorzystujemy maszyny, których producentami są wiodące europejskie firmy: HOFMANN Niemcy oraz WINTER Niemcy.

maszyna_02_01_open maszyna_02_02_open
Maszyna HOFFMAN typu H-26 Maszyna WINTER typu WKP251GTLR

Zdjęcia zamieszczone poniżej, to przykłady oznakowań grubowarstwowych, jakie wykonujemy przy zastosowaniu różnych metod.

OZNAKOWANIE MASAMI TERMOPLASTYCZNYMI

maszyna_02_03_open maszyna_02_04_open maszyna_02_05_open
Oznakowanie termoplastyczne typu MULTI-DOT Oznakowanie termoplastyczne typu baretka Oznakowanie termoplastyczne typu baretka na linii bazowej

OZNAKOWANIE MASAMI CHEMOUTWARDZALNYMI

maszyna_02_06_open maszyna_02_07_open maszyna_02_08_open
 Oznakowanie chemoutwardzalne typu SPOTFLEX  Oznakowanie chemoutwardzalne typu struktura Oznakowanie chemoutwardzalne typu baretka na linii bazowej