Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Masy chemoutwardzalne są materiałami żywicznymi stosowanymi na zimno, umożliwiającymi nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, a czasami nawet więcej w zależności od rodzaju linii np. baretka 10×10 z linią bazową. Masy chemoutwardzalne są substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta zazwyczaj w stosunku 98:2, nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Celem zapewnienia równomiernej aplikacji masy oraz równomiernemu jednoczesnemu posypowi mikrokul szklanych, aby zapewnić wymagane ilości dawkowania należy stosować specjalnie skonstruowane do tego celu maszyny samobieżne z dedykowanym do tego celu oprogramowaniem i posypek automatycznym

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku.

Zdjęcia zamieszczone poniżej, to przykłady oznakowań grubowarstwowych, jakie wykonujemy przy zastosowaniu różnych metod.

Maszyna HOFFMAN typu H-26

Maszyna WINTER typu WKP251GTLR

Przy stosowaniu powinny dać się podgrzać do temperatury stopienia (od 200 oC do 240 oC w zależności od producenta) i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie.

Właściwości fizyczne wyrobów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określają polskie normy lub aprobaty techniczne odpowiadające wymaganiom POD-97 oraz SST. Do wykonywania poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego oraz grubowarstwowego termoplastycznego wykorzystujemy maszyny, których producentami są wiodące europejskie firmy: HOFMANN Niemcy, WINTER Niemcy, KONTUR Polska.

P.U.H. “DROGPOL” Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów wykonuje każde z tych rodzajów oznakowań. Obie te technologie stosowane są do wykonywania linii gładkich oraz strukturalnych. Rodzaj zastosowanej technologii zależy od wymagań i potrzeb Klienta.

OZNAKOWANIE MASAMI TERMOPLASTYCZNYMI

Oznakowanie termoplastyczne typu MULTI-DOT

Oznakowanie termoplastyczne typu baretka 10 x 10

Oznakowanie termoplastyczne typu baretka na linii bazowej

OZNAKOWANIE MASAMI CHEMOUTWARDZALNYMI

Oznakowanie chemoutwardzalne typu SPOTFLEX

Oznakowanie chemoutwardzalne typu struktura nieregularna

Oznakowanie chemoutwardzalne typu baretka na linii bazowej