Odnowa i remont oznakowania grubowarstwowego – technologia spray

Odnowa i remont oznakowania grubowarstwowego – technologia spray

Oznakowanie poziome dróg wykonane technologią grubowarstwową traci swoje parametry eksploatacyjne po kilku latach. Jest to problem, z którym borykają się administratorzy dróg. Zazwyczaj każde oznakowanie grubowarstwowe na skutek eksploatacji powyżej 3 lat nie spełnia odpowiednich, wymaganych przepisami parametrów: widzialności w dzień (Qd) lub widzialności w nocy (RL). Skuteczną metodą odnowy takiego oznakowania bez konieczności jego usuwania, a zatem bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jest renowacja, remont takiego oznakowania.

Maszyna do znakowania spraychemo

Maszyna do znakowania spraytermo

Renowacja oznakowania poziomego wykonanego masami termoplastycznymi oraz oznakowania wykonanego masami chemoutwardzalnymi polega na nałożeniu cienkiej, o grubości ok. 1mm, warstwy spray-plastu na gorąco lub spray-plastu na zimno, na istniejące oznakowanie oraz posypanie jej odpowiednią ilością mikrokulek szklanych. Tak odnowione oznakowanie przez kolejne lata może służyć użytkownikom dróg.

P.U.H. “DROGPOL” Sp. z o.o. posiada takie specjalistyczne urządzenia do renowacji oznakowania poziomego wykonanego masami termoplastycznymi oraz oznakowania wykonanego masami chemoutwardzalnymi, których producentami są wiodące europejskie firmy: HOFMANN Niemcy oraz WINTER Niemcy.