Laboratorium – pomiar oznakowania poziomego

Laboratorium – pomiar oznakowania poziomego

Parametry oznakowania poziomego dróg muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1436 oraz z zapisami SST i dokumentacją projektową. W strukturze organizacyjnej naszego Przedsiębiorstwa został wyodrębniony Dział Kontroli Jakości, który wykonuje podstawowe badania wykonywanego oraz już istniejącego oznakowania poziomego.

Posiadamy urządzenia pomiarowe do pomiaru współczynników widzialności w dzień Qd i widzialności w nocy RL oraz pomiaru grubości wykonanego oznakowania. Jednocześnie poszerzyliśmy swoją ofertę o badania współczynnika szorstkości oznakowania poziomego lub nawierzchni wahadłem angielskim firmy MUNRO.

Badania wykonujemy na potrzeby własne, dla Klientów zewnętrznych oraz dla administratorów dróg.

Wszystkie urządzenia pomiarowe posiadają aktualne Certyfikaty kalibracji i podlegają uwierzytelnieniu zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

ZEHNTNER ZRM 6006 badanie parametrów Qd i RL

Pomiar współczynnika widzialności w dzień (ß) przy użyciu urządzenia DIGI 01/P

Pomiar grubości oznakowania przy użyciu cyfrowego miernika typu ZMM 5000 Zehntner

Wachadło angielskie MUNRO