Parametry oznakowania poziomego dróg muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1436 oraz z zapisami SST i dokumentacją projektową.

W strukturze organizacyjnej naszego Przedsiębiorstwa został wyodrębniony Dział Kontroli Jakości, który wykonuje podstawowe badania wykonywanego oraz już istniejącego oznakowania poziomego. Posiadamy urządzenia pomiarowe do pomiaru współczynników widzialności w dzień (ß, Qd) i widzialności w nocy (RL) oraz pomiaru grubości i poziomych wymiarów oznakowania.
Badania wykonujemy na potrzeby własne, dla Klientów zewnętrznych oraz dla administratorów dróg.

Wszystkie urządzenia pomiarowe posiadają ważne Certyfikaty i podlegają uwierzytelnieniu zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

maszyna_04_01_open maszyna_04_02_open maszyna_04_03_open
 Pomiar współczynnika widzialności
w dzień (Qd) przy użyciu urządzenia
REFLEX ROAD Digi 04
 Pomiar współczynnika widzialności
w dzień (ß) przy użyciu urządzenia
DIGI 01/P
 Pomiar grubości oznakowania
przy użyciu cyfrowego miernika
typu ZMM 5000 Zehntner