RODO

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy;

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest P.U.H „DROGPOL”, mający siedzibę w Poraju (42-360) przy ul. 3 Maja 39.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@drogpol.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Panem/Panią umowy o wykonanie usług lub dostawę towaru, co stanowi przesłankę do przetwarzania danych osobowych wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; jak również w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z zawartą z Panem/Panią umową, co stanowi przesłankę przetwarzania danych osobowych wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia;

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.