Poprawa współczynnika szorstkości i Odgumianie Pasów startowych lotnisk

Poprawa współczynnika szorstkości i Odgumianie Pasów startowych lotnisk

Spadek wartości współczynnika tarcia może być w znacznym stopniu przyczyną powstawania zwiększonej liczby wypadków drogowych. Spowodowane to jest starzeniem nawierzchni, gdzie mamy do czynienia z efektem naturalnym lub zabrudzeniami nawierzchni na skutek pozostających śladów opon samochodowych podczas gwałtownego hamowania, wyciekiem olejów lub innych płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Ten drugi przypadek występuje szczególnie w obrębie skrzyżowań na terenie miast, na łącznicach dróg oraz na wlotach dróg podporządkowanych. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest utrzymanie odpowiedniego współczynnika tarcia na łukach, przed przejściami dla pieszych, w tunelach pasach włączeń i innych szczególnie niebezpiecznych miejscach dla uczestników ruchu drogowego. Badania wykazały, że ryzyko wypadku drogowego wskutek poślizgu na nawierzchni o współczynniku tarcia niższym niż 0,45 µm jest 20 razy wyższe niż na nawierzchni o współczynniku większym niż 0,6 µm.

Urządzenie PEEL JET wykona poprawę współczynnika tarcia w sposób szybki na żądanym odcinku drogi na nawierzchni bitumicznej lub betonowej. Urządzenie przy pomocy niewielkiej ilości wody pod wysokim ciśnieniem wykonuje pracę na powierzchni max. ok. 800 m2 w ciągu 1 godziny, pozostawiając ją prawie suchą. Zaletą jest równomierność wykonywanej pracy na szerokości od 20 cm do 220 cm. W chwili obecnej jest to jedyna efektywna metoda poprawy lub naprawy parametrów nawierzchni betonowych lub bitumicznych, która zapewnia równomierność wykonywanego uszorstniania bez uszkadzania jego struktury. Uszorstnianie tą metodą powoduje wzrost współczynnika tarcia o około 0,3 – 0,4 µm!!!

Zasadą działania urządzenia jest wytworzenie wysokiego ciśnienia wody w zakresie od 100 do max. 2500 bar, doprowadzenie jej do głowicy roboczej oraz skierowanie strumienia wody na powierzchnię roboczą, gdzie wykonujemy żądaną pracę. Głowica może poruszać się zarówno ruchem liniowym jak i poprzecznym, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Szerokość pracy maszyny wynosi od 20 cm do 220 cm, wydajność pracy maszyny jest uzależniona od wykonywanej pracy oraz grubości i rodzaju materiału przeznaczonego do usunięcia.

Zadanie realizowane jest precyzyjnie, bez uszkodzenia nawierzchni, a powierzchnia bezpośrednio po zakończonej pracy pozostaje prawie sucha, dzięki pracy w obiegu zamkniętym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy skutecznie pracować pomiędzy operacjami lotniskowymi. Do pracy maszyny nie stosuje się środków chemicznych. Wszelkie ewentualne odpady, które powstają w wyniku usuwania oznakowań poziomych zostają zasysane do specjalnego kontenera, a następnie przekazywane do utylizacji.

Wykonywaliśmy prace na drogach startowych m.in. w Poznań-Ławica, Poznań-Krzesiny, Kraków Balice, Łask, Powidz, Dęblin, Mińsk Mazowiecki oraz Warszawa-Okęcie.