Usuwanie oznakowania poziomego

Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego dróg, celem dokonania jego korekty lub ze względu na zużycie i jego remont, stosowano dotychczas metody mechaniczne wykorzystujące specjalistyczne urządzenia w postaci śrutownic lub frezarek.

Śrutowanie oraz frezowanie zbędnego oznakowania to metody ingerujące w strukturę nawierzchni, a jednocześnie kosztowne ze względu na mały postęp robót w jednostce czasu. Problem usuwania zbędnego oznakowania staje się bardziej złożony, gdy mamy do czynienia z usunięciem oznakowania grubowarstwowego lub wielokrotnie odnawianego różnymi technologiami. Oznakowanie takie staje się trudno usuwalne lub wręcz niemożliwe do usunięcia przy zastosowaniu powyższych metod.

Zastosowanie urządzenia typu PEEL JET – to technologia wysokiego ciśnienia nazywany również waterblasting, ultra high pressure water jetting pozwala usunąć całkowicie zbędne oznakowanie w sposób szybki, a zarazem najmniej ingerującym w strukturę nawierzchni. Należy zauważyć, że w kilka minut po zakończeniu pracy urządzenia typu PEEL JET można wykonywać nowe oznakowanie w każdej dostępnej technologii.

PEEL JET w pracy: http://www.youtube.com/user/DROGPOL

Dofinansowanie UE

PEEL JET – waterblasting usuwanie wodą pod wysokim ciśnieniem

W roku 2011 wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku oraz rozszerzając ofertę usług w zakresie swojej działalności Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Drogpol” Sp. z o.o. zakupiło w niemieckiej firmie Weigel Hochdrucktechnik GmbH & Co. KG (obecnie Winter-Grun) maszynę typu PEEL JET.

Była to pierwsza maszyna na terenie Polski, zawierająca unikalne rozwiązania technologiczne na skalę światową nie stosowane w innych maszynach o podobnym działaniu. Maszyna ta umożliwia:

  • likwidację zbędnego oznakowania poziomego dróg i lotnisk

Zasadą działania urządzenia jest wytworzenie wysokiego ciśnienia wody w zakresie od 100 do max. 2500 bar, doprowadzenie jej do głowicy roboczej oraz skierowanie strumienia wody na powierzchnię roboczą, gdzie wykonujemy żądaną pracę. Głowica może poruszać się zarówno ruchem liniowym jak i poprzecznym, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Szerokość pracy maszyny wynosi od 20 cm do 220 cm, wydajność pracy maszyny jest uzależniona od wykonywanej pracy oraz grubości i rodzaju materiału przeznaczonego do usunięcia.

Zadanie realizowane jest precyzyjnie, z minimalna siłą ingerując w nawierzchnię, a powierzchnia bezpośrednio po zakończonej pracy pozostaje prawie sucha, dzięki pracy w obiegu zamkniętym urobek jest . Do pracy maszyny nie stosuje się środków chemicznych. Wszelkie ewentualne odpady, które powstają w wyniku usuwania oznakowań poziomych zostają zasysane do specjalnego kontenera, a następnie przekazywane do utylizacji. Technologia ta jest najmniej inwazyjną technologią usuwania oznakowania dla nawierzchni dróg.

Urządzenie typu PEEL JET jest z powodzeniem stosowane przy;

  • uszorstnianie nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg i lotnisk
  • usuwanie śladów gum opon samolotowych z pasów startowych lotnisk
  • usuwaniu mleczka cementowego z nawierzchni betonowych dróg
  • oczyszczenie nawierzchni pod aplikację oznakowania poziomego

Posiadamy pozytywną opinię Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz opracowanie Politechniki Świętokrzyskiej nt. „…Badanie i ocena poprawy szorstkości nawierzchni po uszorstnieniu metodą wysokociśnieniową hydrodynamiczną urządzeniem typu PEEL JET…

FREZOWANIE

Zasadą działania frezarki jest obracająca się głowica frezarki, uzbrojona w specjalne frezy do usuwania oznakowania poziomego w łatwy sposób usuwa materiał z powierzchni drogi. Frezy osadzone są na wałkach głowicy w jednakowej odległości między sobą oraz przedzielone przekładkami. Odpowiednia konfiguracja frezów na głowicy czyli jednakowa ich ilość na wałkach oraz ta sama odległość między poszczególnymi frezami zapewnia dokładne usuwanie materiału. Obracająca się na bębnie wokół własnej osi głowica generuje energię kinetyczną przekazując je na frezy, które uderzają o powierzchnię i mechanicznie likwidują dany materiał.

ŚRUTOWANIE

Posiadamy śrutownice 1-10DS Global firmy BLASTRAC lidera technologii śrutowania na świecie. Śrutowanie odbywa się w obiegu zamkniętym z udziałem odkurzacza przemysłowego, jako urządzenia pomocniczego. Śrut stalowy jest wypuszczany z komory śrutu za pomocą zaworu-dozownika i siłą grawitacji opada na łopatki obracającego się wirnika. Kuleczki śrutu uderzając o łopatki otrzymują energię kinetyczną i wprawione w ruch oraz skierowane pod odpowiednim kątem do powierzchni śrutowania uderzają w nią usuwając materiał obrabiany.

Resztki materiału śrutowanego, zużyty oraz nieuszkodzony śrut są zasysane przez odkurzacz przemysłowy, a następnie za pomocą deflektora następuje oddzielenie niezużytego śrutu (trafia on ponownie do obiegu) od zanieczyszczeń: pyłów itp.(zasysanych bezpośrednio do odkurzacza). Cykl obiegu śrutu zaczyna się ponownie.

GROSZKOWANIE