W roku 2011 wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku oraz rozszerzając ofertę usług w zakresie swojej działalności Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Drogpol” Sp. z o.o. zakupiło w niemieckiej firmie Weigel Hochdrucktechnik GmbH & Co. KG maszynę typu PEEL JET.
Jest to pierwsza maszyna na terenie Polski, zawierająca unikalne rozwiązania technologiczne na skalę światową nie stosowane w innych maszynach o podobnym działaniu. Maszyna ta umożliwia:

  • likwidację zbędnego oznakowania poziomego dróg
  • usuwanie śladów gum opon samolotowych z pasów startowych lotnisk
  • uszorstnianie nawierzchni bitumicznych i betonowych

Zasadą działania maszyny jest wytworzenie wysokiego ciśnienia wody (ok. 2500 bar), doprowadzenie jej do głowicy roboczej oraz skierowanie strumienia wody na powierzchnię roboczą, gdzie wykonujemy żądaną pracę. Głowica może poruszać się zarówno ruchem liniowym jak i poprzecznym, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Zadanie realizowane jest precyzyjnie, bez uszkodzenia nawierzchni, a powierzchnia bezpośrednio po zakończonej pracy pozostaje prawie sucha. Do pracy maszyny nie stosuje się środków chemicznych. Wszelkie ewentualne odpady, które powstają w wyniku usuwania oznakowań poziomych lub śladów gum opon zostają zasysane do specjalnego kontenera, a następnie przekazywane do utylizacji.

feeljet_ikona PEEL JET w pracy: http://www.youtube.com/user/DROGPOL
unia2 Dofinansowanie UE

feeljet_auto